AlleensPsykolog

Erhvervspsykolog
Ledelsesrådgiver
Arbejdsmiljøekspert

Jeg er specialist i erhvervspsykologi og har mere en 20 års erfaring med udviklingsforløb, temadage, supervision, samtaler og sparring af både medarbejdere, ledere, konsulenter og psykologer. Indehaver af AlleensPsykolog og godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi. 

Mine primære arbejdsopgaver

Ledelsesudvikling

Kurser, workshops, udviklingsforløb for ledergrupper, teamudvikling samt individuel ledersparring. 

Trivsel og belastningshåndtering

Rådgivning og intervention ift. forskellige typer belastningsudfordringer hos virksomheder, ledere og enkeltpersoner. 

Samarbejde og konflikter

Indsatser, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt, og hvor man ønsker at udvikle samarbejde og kommunikation.

Organisations- og teamtjek

Fokus på forandringsprocesser, klarhed omkring mål, organisering og commitment til samarbejdet. Nyere organisationsformer som transitionsledelse, grænsebrydende ledelse som kan bryde med gængs ledelsesforståelsen for at favne tidens udfordringer og finde nye veje.

Supervision

Faglig sparring og refleksion for ledere, psykologer eller andre faggrupper.

Konsulentuddannelse

Skal dine medarbejdere kunne arbejde med konsulentkompetencer, så skræddersyr jeg en uddannelse til jer.

Individuel sparring eller terapi

Samtaler med ledere eller medarbejdere, der ønsker at udvikle sig personligt og professionelt. Det aftales selvfølgelig, hvor dybt den enkelte ønsker at arbejde med sin udvikling. 

Om mig …

Jeg er autoriseret af Dansk Psykolognævn og efteruddannet som specialist indenfor erhvervs/organisations psykologi samt diverse andre tilgange bl.a. i systemteori, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, ACT, CFT, mindfulness og psykodynamisk teori og metode. 

Jeg arbejder på at få erhvervspsykologisk teori til at blive praktisk anvendelig på arbejdspladser. Om det er hospitaler, kommunale eller private organisationer, så er designet vigtigt for at understøtte ledelse og teamsamarbejder med retning i en ofte kompleks virkelighed. 

Referencer

“Jeg har ofte gjort brug af Lis Larsens fine kompetencer, når der er sket ændringer i ledelsesteams og når ledere skal finde hinanden på tværs af fag, kompetencer og værdier i en hektisk hverdag. Lis formår at skabe et trygt og neutralt rum hvor det er muligt at reflektere over paradokser og svære dilemmaer i den daglige ledelse. Lis faciliterer nænsomt og med stor respekt for den enkelte, men udfordrer også de faglige problemstillinger på særdeles kompetent vis.

Jane Ørkeby Gregersen
Forløbschef, Ældre og Sundhed
Børne og ungdomspsykiatri Syddanmark er midt i en fusionsproces, og en velfungerende ledergruppe er afgørende for at lykkes. Vi arbejder sammen med Lis i den komplekse proces, hvor Lis i en seminarrække hjælper os som chefer og den samlede ledergruppe til at finde vej i det komplekse, sætte retning og kunne samarbejde om løsninger. Lis er rigtig god til at holde fokus på de vigtige processer og  medvirker til at sikre, at vi bliver afstemte og vi implementerer i et tempo, så alle kommer med.

Lene Granhøj
Chefsygeplejerske 
Børne og Ungdomspsykiatri Odense
BoligSocialt Hus har været gennem en konstant udvikling kulturelt, værdimæssigt, ledelsesmæssigt og organisatorisk de seneste 6 år. Lis Larsen har været med i denne proces og sat rammen for, og bistået ledelsen i, at man som ledelse og medarbejdere, har kunne tænke og tale sammen i tilpas styrede processer, der har skabt den rette fremdrift.
Når Lis er med i disse processer, tør man tale om det der er vanskeligt, da den processuelle ramme giver plads og rum til at netop dette. Det har betydet, at alle har kunnet tænke med og at Lis har holdt godt fat i det, der var på spil i organisationen. Det har konkret betydet, at vi løbende har fået justeret helt ind på, hvilken opgave vi alle skulle løse hjemme i organisationen, for sammen at skabe en velfungerende arbejdsplads.

Ole Jensen
Chef for BoligSocialt Hus
Cheflivet er fyldt med komplekse problemstillinger og dilemmaer, og det skal man motiveres af for at holde af sit arbejde. Af og til kan kompleksiteten dog virke uoverstigelig, og her er det en gave at træde ind i Lis´ rum til sparring og supervision. Lis har evnen til at finde lige ind til kernen i det der bøvler på ingen tid, trække det væsentligste ud, skille tingene ad og gå lige på det der er det personlige, autentiske lag af det der udgør problemstillingen. Hun underbygger det kyndigt teoretisk, og er ikke bange for at udfordre og gå til mig uden at overskride nogle grænser, så jeg hver gang føler at jeg rykker mig en smule i mit personlige lederskab. Og jeg er altid fuld af beundring over den måde Lis ”holder rummet” undervejs i en sparringsseance og samtidig evner at få bundet en sløjfe, så jeg aldrig går uforløst derfra.

Sonja Serup
Familie- og forebyggelseschef
Lederteams udsættes for mangfoldige og paradokse opgaver. Vi arbejder under pres og skal samtidig rumme mange medarbejderes problemstillinger. Når jeg som leder skal udvikle teams finder jeg det vigtigt at det er fagligt og evident underbygget, og det er netop det som Lis kan. Lis arbejder med reflektoriske teams, bygger gruppen op, således at der opstår læring både på et teoretisk plan, men mindst lige så vigtigt på et psykologisk plan. Lis understøtter ønsket om at udvikle psykologisk tryghed i lederteamet, og det betyder alt for, at vi har basis for at lykkes med vores kerneopgave. 
Jeg kan varmt anbefale Lis.

Pia Dybdal
Chefsygeplejerske Gynækologisk Obstetrisk afd. D, OUH
Jeg har siden 2016 med jævne mellemrum samarbejdet med Lis Larsen. Det har været i forbindelse med afholdelse af temadage for eget personale, samt temadag for alle MED-udvalg for hospicer i Region Syd.
Desuden har vi i ledergruppen for hospiceledere i Region Syd ad to omgange haft Lis Larsen som tilrettelægger og oplægsholder af to dages lederseminarer.
Jeg har også brugt Lis Larsen i forbindelse med egen ledersupervision og i makkerskabet med min souschef.
Lis Larsen er altid velforberedt og bidrager med ny viden. Samtidig er hun virkelig god til at gribe og bruge, hvad der bliver budt ind med fra den gruppe, hun står overfor. Hun virker derfor umiddelbart inddragende samtidig med, at man kan være tryg ved, at hun får holdt en forsamling på sporet. Det gør hun ved hjælp af en usentimental, naturlig og venlig autoritet.
Med Lis Larsen ved roret, er man sikker på, at gå fra en dag eller en time, revitaliseret og med nye syn på de udfordringer vi møder i vores arbejde. Det være sig både som medarbejder og som leder.

Sigrid Wemmelund
Hospicechef, Hospice Sønderjylland
I mere end 4 år har Lis Larsen været en integreret del af supervisionen hos psykologerne på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH.
Lis har med sin store erfaring som supervisor, støttet psykologenheden i den faglige udvikling af vores refleksion og håndtering af interpersonelle processer og følelsesmæssige belastninger, som er en del af patientarbejdet.
Supervisionen med Lis, har ikke blot været gennemført på et højt fagligt niveau. Lis` facilitering og fine indlevelsesevne har sikret en åbenhed og tillid i supervisionen, der også har været medvirkende til en fortsat stærk sammenhængskraft i den psykologfaglige medarbejdergruppe.

Jesper Pihl-Thingvad
Ledende Psykolog, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH